Lokalna Organizacja Turystyczna „Skarbiec Mazowiecki”

Jesteśmy stowarzyszeniem, które nie posiada własnych zbiorów i nie zarządza żadnym obiektem. Mamy jednak coś cenniejszego – zaangażowanie naszych członków w przybliżanie wiedzy o zabytkach Mazowsza.

Nasze pasje realizujemy poprzez wycieczki autokarowe, spływy kajakowe, rajdy rowerowe i okolicznościowe spacery. Pokazujemy, że na Mazowszu można znaleźć wiele wartych odwiedzenia obiektów.

W tym celu powstał projekt „Skarbiec Mazowiecki – szlaki obiektów sakralnych w Warszawie i na Mazowszu”, prezentujący świątynie różnych wyznań: kościoły, cerkwie, synagogi, zbory. Obok propozycji zwiedzania kościołów murowanych nie zabrakło ciekawych świątyń drewnianych. O doborze obiektów decydowały walory historyczne i religijne – wiele z nich to interesujące miejsca pielgrzymkowe lub związane z wybitnymi postaciami polskiego życia religijnego i patriotycznego.

Chętnym do zwiedzania obiektów sakralnych proponujemy poszerzanie wiedzy poprzez nasze wydawnictwa oraz wykłady odbywające się cyklicznie w naszej siedzibie.

Jacek Wiśniewski

Prezes Zarządu

Lokalna Organizacja Turystyczna „Skarbiec Mazowiecki”

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49

+48 22 621 43 12

lotskarbiecmazowiecki@gmail.com

www.skarbiecmazowiecki.org