Adam Jasiński

Absolwent Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej. Odpowiada za działania marketingowe oraz utrzymanie systemu informacji turystycznej. Posiada wysokie kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w obszarze turystyki. W latach 2014-2015 był odpowiedzialny za realizację oraz wdrożenie oznakowania samochodowych szlaków turystycznych na terenie województwa mazowieckiego, realizowanego w ramach projektu UE. Obecnie odpowiada za utrzymanie projektu m.in. w warstwie oznakowania turystycznego. Przewodniczący Kapituły Turystycznych Znaków Drogowych Województwa Mazowieckiego powołanej przy regionalnej organizacji turystycznej.


e-mail: a.jasinski@mrot.pl