Adam Pawliszak

Absolwent Wyższej Szkoły Turystycznej i Języków obcych na kierunku turystyka i rekreacja oraz Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem i kapitałem ludzkim – uzyskany tytuł magistra. Ukończył kilka kursów w zakresie marketingu internetowego.

W Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zajmuje się kompleksową obsługą mediów społecznościowych, prowadzeniem Fanpaga na Facebooku, Instagramie, Youtube. Nabytą wiedzę wykorzystuje do opracowywania długookresowych strategii w mediach społecznościowych oraz projektowania i obsługi kampanii reklamowych.

Znajomość języków obcych: angielski.

e-mail: a.pawliszak@mrot.pl