Radosław Krupa

Absolwent Almamer Szkoły Wyższej w Warszawie, magister Zarządzania w Turystyce i Rekreacji. W Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej pracuje od 2007 roku.

Znajomość języków obcych: angielski.

Zakres obowiązków na stanowisku Menadżer ds. targów i administracji, m.in.:

  • realizacja działań związanych z organizacją i prezentacją MROT na targach branżowych;
  • obsługa imprez plenerowych;
  • obsługa i nadzór nad siecią komputerową oraz sprzętem elektronicznym;
  • prowadzenie kasy oraz sporządzanie raportów kasowych;
  • realizowanie celów i zadań wynikających ze Statutu oraz rocznych Planów Działalności MROT.

e-mail: r.krupa@mrot.pl