Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został powołany w 2004 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego celem wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie woj. mazowieckiego.

Główna działalność Funduszu opiera się na udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek na preferencyjnych warunkach, wolnych od prowizji i dodatkowych opłat. Fundusz wspiera lokalny biznes ofertą finansowania inwestycji takich jak m. in. zakup lub remont nieruchomości, inwestycja w środki trwałe lub bieżącą działalność obrotową firmy, wprowadzanie na rynek nowych produktów, wdrażanie innowacji. Oferta skierowana jest do firm już istniejących oraz osób, które planują założyć działalność gospodarczą.

Fundusz działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości włączając się w konferencje i konsultacje dla przedsiębiorców, spotkania networkingowe, programy akceleracyjne dla startupów. Fundusz wyróżnia partnerskie podejście do Klienta oraz jego wsparcie w takcie całego procesu udzielania i rozliczania pożyczki. Fundusze pochodzą ze środków Unii Europejskiej w dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego, a od udzielanych pożyczek nie pobiera się żadnych opłat czy prowizji.

dr Krystian Malesa
Członek Zarządu

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
02-626 Warszawa, Aleja Niepodległości 58
sekretariat@pozyczkimazowieckie.pl
+48 22 890 13 10
www.pozyczkimazowieckie.pl