Fundacja Rok Rzeki Wisły

Działamy dla przywrócenia dobrej „marki” Królowej Polskich Rzek i przybliżenia jej Polakom. Przypominamy o związanym z rzekami dziedzictwie historycznym i kulturowym, podkreślamy ich obecny potencjał – głównie kulturalny, naturalny i turystyczny. Organizujemy wydarzenia w Warszawie i na Mazowszu oraz rejsy łodziami tradycyjnymi – w tym największą drewnianą szkutą historyczną „Dar Mazowsza”.

Najważniejsze osiągnięcia:
• zbudowanie konsensusu różnorodnych środowisk wiślanych wokół idei Roku Rzeki Wisły i przedstawienie w Sejmie RP projektu uchwały i programu działań, co spowodowało ogłoszenie roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły oraz uchwalenie Roku Rzeki Wisły na Mazowszu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego
• aktywizacja i koordynacja 550 różnych, niezależnych (oddolnych, społecznych, samorządowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, centralnych, itp.) wydarzeń wzdłuż Wisły z okazji Roku Rzeki Wisły w 2017 – fundacja do dziś realizuje działania pro-wiślane inicjowane w 2017
• nagroda główna dla najlepszej organizacji pozarządowej S3KTOR Aktywizujący 2017 za działania aktywizujące środowiska warszawskie.

Robert Jankowski
Prezes Zarządu

Fundacja Rok Rzeki Wisły
00-772 Warszawa, ul. A.Gierymskiego 5/33
Port: Bosmanat ZZW, 00-439 Warszawa, Solec 8
+48 509 539 530
kontakt@rokwisly.pl
www.rokwisly.pl
www.facebook.com/rokwisly