Stowarzyszenie „Anima Loci”

Misją stowarzyszenia jest m.in. promocja mniej znanych miejsc w południowej części województwa mazowieckiego. Poszukujemy „ducha miejsc” (stąd łacińska nazwa stowarzyszenia) poprzez turystykę, krajoznawstwo i aktywne formy wypoczynku, a także upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych. Odwiedzamy mało znane muzea, lokalne zabytki, zapomniane cmentarze wojenne, pomniki przyrody i rezerwaty. Działamy w duchu „slow tourismu”. Działamy na rzecz miejsc mniej znanych – takim jest np. Puszcza Stromiecka, na terenie której zorganizowaliśmy 4 imprezy piesze, w tym jedną z noclegami pod namiotami.

Dla dorosłych i rodzin z dziećmi organizujemy Leśne POWERtepy – piesze imprezy turystyczne – oraz Wodne Trekkingi – spływy rzeczne. Na deskach SUP testujemy mniej znane rzeki pod kątem spływów (Radomka, Mleczna, Pacynka, Iłżanka, Zwolenka i inne). Dla uczniów lokalnych szkół organizujemy piesze imprezy z okazji Mikołajek i pierwszego dnia wiosny. Naszą specjalnością są gry terenowe. Jesteśmy prawdopodobnie jedyną organizacją z terenu południowego Mazowsza, która przy każdej imprezie dla młodzieży przygotowuje edukacyjną grę terenową. Zapraszamy do współpracy!

Patrycja Bartula-Jakubowska
Prezes Zarządu

Stowarzyszenie „Anima Loci”
26-660 Jedlińsk, ul Konopnickiej 35
kontakt@animaloci.pl
+48 664 507 580
www.animaloci.pl
www.facebook.com/stowarzyszenieanimaloci