Stowarzyszenie Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Varsovia”

Treść wpisu w trakcie przygotowania – oczekujemy na informacje i zdjęcia od podmiotu.

Andrzej Piotr Żukowski
Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Varsovia”
04-036 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok.35
tkkfvarsovia@gmail.com
+48 500 010 805