Gmina Zwoleń

Zapraszamy do pięknej i gościnnej gminy Zwoleń, gdzie jednym z najciekawszych do odwiedzenia miejsc jest Muzeum Regionalne w Zwoleniu.

Muzeum powstało w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia dzięki inicjatywie miejscowych społeczników i naukowców lubelskich z UMCS. Od tamtego momentu prowadzi działania, których celem jest zachowanie pamięci o ludziach i miejscach – dziedzictwie kulturowym Zwolenia i regionu zwoleńskiego.

Muzeum czerpie zarówno z faktu pochodzenia, zamieszkiwania i działania w tych okolicach poety Jana Kochanowskiego (Sycyna-Czarnolas-Zwoleń) i jego pozostałych krewnych, jak również bogatej i burzliwej historii regionu. Przechowuje i prezentuje na ekspozycjach stałych i czasowych zabytki związane z archeologią, historią, etnologią i sztuką ziemi zwoleńskiej, prowadzi w tym zakresie badania i publikuje ich wyniki.

Działalność edukacyjna Muzeum jest mocno zróżnicowana (warsztaty, lekcje muzealne, prelekcje, wykłady) i skierowana do wszystkich mieszkańców regionu, obszarów z nim sąsiadujących oraz odwiedzających turystów.

dr Katarzyna Madejska

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu

Muzeum Regionalne w Zwoleniu

26-700 Zwoleń, ul. Kard. Wyszyńskiego 30

+48 48 676 48 72

muzeum@zwolen.pl

www.zwolen.pl