Kurpiowska Organizacja Turystyczna

Powstała w 2004 r. Kurpiowska Organizacja Turystyczna jest jedną z pierwszych lokalnych organizacji turystycznych działających na Mazowszu. Główną ideą działania KOT jest promocja Kurpiowszczyzny oraz dorzecza Dolnej Narwi. Aktywnie bierzemy udział w realizacji strategii rozwoju turystyki na północno-wschodnim Mazowszu. Współpracujemy w tworzeniu regionalnego produktu turystycznego przy udziale samorządów, stowarzyszeń oraz podmiotów gospodarczych działających w branży turystycznej.

Współuczestniczymy w przedsięwzięciach promujących pozytywny wizerunek regionu tworząc szlaki tematyczne, organizując rajdy rowerowe i spływy kajakowe.

Jedną z podstawowych działalności KOT jest wspólne ze Stowarzyszeniem Rozwoju Turystyki i Rekreacji w Ostrołęce prowadzenie Kurpiowskiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej oraz wydawanie magazynu «Wędrowiec Nadnarwiański».

Andrzej Bis

Wiceprezes Zarządu

Kurpiowska Organizacja Turystyczna

07-410 Ostrołęka, ul. Bogusławskiego 18

+48 29 764 51 95

biuro@kurpiowskipark.pl

www.kot.ostroleka.pl