Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zrzesza 10 gmin: Zbuczyn, Wiśniew, Skórzec, Wodynie, Mokobody, Suchożebry, Mordy, Domanice, Kotuń, Siedlce oraz powiat siedlecki. Ponadto naszymi członkami są organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i mieszkańcy obszaru. Dzięki temu jesteśmy silną organizacją pozarządową, którą tworzy ponad 70 członków, reprezentujących sektor publiczny, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe i mieszkańców.

Nasz potencjał to przede wszystkim ludzie – aktywni, przygotowani merytorycznie i doświadczeni w organizacji licznych inicjatyw publicznych, komercyjnych i społecznych. Pracujemy, aby w pełni wykorzystać ten potencjał. Aby zmieniać rzeczywistość, skutecznie rozwiązywać konkretne problemy społeczne, realizować kolejne wyzwania. Poszukujemy nowych idei i partnerów do ich realizowania. Jesteśmy otwarci na tworzenie porozumień i silnych partnerstw instytucji i grup społecznych. Przed nami dużo pracy i daleka droga, ale dotychczasowa działalność, aktywność, energia i dobra atmosfera w organizacji pozwalają patrzeć w przyszłość z nadzieją.

W imieniu całej LGD Ziemi Siedleckiej zapraszam do współpracy!

Huber Pasiak

Prezes Zarządu

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

08-110 Siedlce, Chopina 10

+48 25 633 01 39

biuro@lgdsiedlce.pl

www.lgdsiedlce.pl