Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski

Wielki Gościniec Litewski to historyczny trakt pocztowy Warszawa – Wilno. Po przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy, trasa stała się ważną arterią Rzeczpospolitej. W nawiązaniu do historii budowany jest szlak turystyczny, który prowadzi drogami Wschodniego Mazowsza i Podlasia do Wilna wiodąc w części mazowieckiej przez miejscowości: Sulejówek, Okuniew, Stanisławów, Dobre, Liw, Węgrów, Sokołów Podlaski, Drohiczyn.

LOT Wielki Gościniec Litewski działa od 2012 r. organizując akcje tematyczne, spotkania, warsztaty oraz konferencje dotyczące dawnej arterii, która miała duży wpływ na rozwój miast, a teraz odradza się jako szlak turystyczny. W 2017 r. Wielki Gościniec Litewski został wyróżniony w konkursie European Destination of Excellence.

Podróż Wielkim Gościńcem Litewskim to też wspaniała, różnorodna kuchnia. To podróż, w poszukiwaniu smaków Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Raz w roku organizowana jest wielka uczta – Turniej Smaków na Wielkim Gościńcu Litewskim. Można wtedy spróbować ciekawych smaków: kuchni mazowieckiej, podlaskiej, tatarskiej, a także zakupić produkty od producentów regionalnych z Mazowsza i Podlasia.

Roman Postek

Prezes Zarządu

Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21

+48 536 838 500

lotwgl@wp.pl

www.wielkigoscinieclitewski.pl