Mazowiecki Instytut Kultury

Mazowsze to dla nas nieustające źródło inspiracji do realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych. Tu szukamy partnerów i tu mamy publiczność, dla której ciągle podnosimy jakość naszych działań. Od lat odwiedzamy miasta i miasteczka Mazowsza, poznajemy specyfikę regionu i staramy się ustalić jego tożsamość.

Realizując kierunki wytyczone przez Strategię rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020, otworzyliśmy dwa nowe projekty: Rola kultury w procesie rewitalizacji na Mazowszu i Mazowiecką Akademię Dziedzictwa. Urzeczywistniając te projekty, próbujemy, w każdym z nich inaczej, znaleźć odpowiedź na pytanie, jak aktywnie włączyć dziedzictwo Mazowsza w życie społeczne jego mieszkańców.

W 2018 roku, w ramach Mazowieckiej Akademii Dziedzictwa, wydaliśmy pierwszy tom serii Poza Warszawą. Arcydzieła plastyki dawnej XIII-XVIII wieku w świątyniach i rezydencjach Mazowsza. Zachęcam do podróżowania po regionie z tą książką w plecaku. Mazowsze zachwyca!

Beata Polaczyńska

Dyrektor

Mazowiecki Instytut Kultury

00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12

+48 22 586 42 00

mik@mik.waw.pl

www.mik.waw.pl