Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”

Jesteśmy instytucją kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego, powstałą w 2005 roku. Naszą siedzibą jest rozbudowany w latach 2010-2014 neogotycki budynek dawnej elektrowni miejskiej z 1901 roku. Pomysłodawcą utworzenia Centrum był honorowy obywatel Radomia reżyser Andrzej Wajda. W odnowionym budynku mieści się kilka sal wystawowych, specjalistyczne pracownie i gabinety, biblioteka z czytelnią, mediateka, księgarnia, część biurowa, kino i zaplecze techniczne z magazynami dzieł sztuki włącznie, a także kawiarnia. Głównym kierunkiem naszej działalności jest prezentacja i promocja najciekawszych zjawisk w obszarze współczesnych sztuk wizualnych.

Organizowane tu są wystawy sztuki polskiej i obcej, prezentacje performersów, spotkania z artystami i kuratorami, sesje i konferencje, a także wydawane są katalogi wystaw i książki. Nasza oferta edukacyjna skierowana jest do różnych grup wiekowych i obejmuje m.in. warsztaty, lekcje muzealne, odczyty itp. Otwarte w 2015 roku kino, wyposażone w najwyższej klasy sprzęt, prezentuje ambitne filmy artystyczne.

Włodzimierz Pujanek

Dyrektor

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”

26-600 Radom, ul. Kopernika 1

+ 48 383 60 77

poczta@elektrownia.art.pl

www.mcswelektrownia.pl