Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK

Mazowieckie Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego powołano 28 listopada 1998 r. Jest to struktura wojewódzka PTTK, do której przynależność oddziałów działających na terenie województwa mazowieckiego jest dobrowolna.

Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK jest organizacją pozarządową, która realizuje w szczególności następujące cele:

  • Reprezentuje PTTK wobec wojewódzkich władz rządowych i samorządowych, urzędów, instytucji i organizacji w granicach udzielanych pełnomocnictw;
  • Inspiruje, inicjuje i wspomaga działalność programową i gospodarczą oddziałów PTTK oraz realizuje wspólne przedsięwzięcia;
  • Stanowi płaszczyznę integracji i współdziałania oddziałów PTTK w województwie mazowieckim.

Do zadań Forum należy organizacja etapu wojewódzkiego konkursów dla dzieci i młodzieży znajdujących się w ofercie PTTK takich, jak: Konkurs Krasomówczy dla Dzieci i Młodzieży, Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK, Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”. Ponadto w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki organizujemy Zloty Turystów Województwa Mazowieckiego oraz Zloty Młodzieży.

Natalia Wojtyra

Prezes Zarządu

Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK

00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11

+48 22 875 10 17, +48 505 122 823

poczta@mfo.pttk.pl

www.mfo.pttk.pl