Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka

W naszym Muzeum już od ponad pół wieku przybliżamy kultury odległych geograficznie od Polski krajów. Gromadzimy, badamy i udostępniamy obiekty, sztukę, rzemiosło oraz fotografie i filmy z całego regionu Azji i Pacyfiku. Na wystawie stałej „Podróże na wschód”, na wystawach czasowych oraz na stronie internetowej prezentujemy nie tylko muzealia, ale także kontekst ich powstania i funkcjonowania. Kolekcja Muzeum liczy obecnie prawie 23 tysiące eksponatów i jest jedyną w Polsce poświęconą wyłącznie tej części świata.

Tworzymy przestrzeń do spotkań, dialogu i refleksji dla dzieci i seniorów, artystów i naukowców, osób pochodzących z krajów azjatyckich i polskich miłośników podróży. Odbywają się u nas wydarzenia – koncerty, dyskusje, wykłady, warsztaty.

Odwiedzającym nas dzieciom oferujemy bezpłatne zeszyty z zadaniami i audioprzewodniki. Dbamy także o gości ze specjalnymi potrzebami – udostępniamy materiały pozwalające na komfortowe korzystanie z oferty Muzeum.

Organizatorem Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Dr Joanna Wasilewska
Dyrektor

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka
00-403 Warszawa, ul. Solec 24
sekretariat@muzeumazji.pl
+48 22 629 67 24, +48 22 621 94 70
www.muzeumazji.pl