Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Muzeum mieści się w Zespole Popijarskim, w centrum miasta na Rynku w Radomiu. Naszą dumą jest przede wszystkim imponująca kolekcja dzieł patrona muzeum – wielkiego radomianina Jacka Malczewskiego. Jest ona czwartą pod względem wielkości w Polsce. Wart zauważenia jest także nasz kilkutysięczny zbiór dzieł sztuki współczesnej.

Muzeum gromadzi, opracowuje naukowo i przechowuje dobra kultury w zakresie archeologii, historii, ze szczególnym uwzględnieniem miasta i regionu, sztuki dawnej i współczesnej, z uwzględnieniem sztuki nieprofesjonalnej oraz przyrody.

Mamy dziesięć wystaw stałych: sześć z zakresu sztuki i historii Radomia oraz cztery niezwykle ciekawe wystawy przyrodnicze. Placówka słynie z organizowania  dużych, interdyscyplinarnych, różnorodnych tematycznie wystaw czasowych.

Zajmujemy się działalnością edukacyjną, prowadzimy lekcje muzealne i warsztaty upowszechniające wiedzę o naszych wystawach i zbiorach.

W należących do muzeum budynkach Gąski i Esterki przygotowujemy obecnie jedną z najnowocześniejszych w Polsce ekspozycji, w której zostanie przedstawiona historia Radomia od średniowiecza do czasów powojennych.


Leszek Ruszczyk
p.o. Dyrektor

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

26-600 Radom, Rynek 11

+48 48 362 34 81

malczewski@muzeum.edu.pl www.muzeum.edu.pl