MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego to najpiękniejsze miejsce w Warce, małym miasteczku nad Pilicą, znanym z historii, pięknej przyrody i piwa. Zespół pałacowo-parkowy usytuowany w dzielnicy Winiary, na nadpilickiej skarpie, to miejsce niezwykłe, które trzeba odwiedzić koniecznie.

W otoczeniu zabytkowego parku stoi biały klasycystyczny pałacyk. Jego historia sięga XVII w. Przez ponad trzysta lat dom ten zmieniał często właścicieli, był świadkiem historii i ludzkich przeżyć. Przed pięćdziesięciu laty otwarto tu muzeum na cześć najbardziej znanego mieszkańca Warki – Kazimierza Pułaskiego – polsko-amerykańskiego bohatera walk o niepodległość obu narodów. Bogatą historię miejsca, losy słynnego Kazimierza i polskich emigrantów do USA prezentują dwie wystawy stałe.

Muzeum konsekwentnie realizuje swój polsko-amerykański program. Organizuje wystawy czasowe, spotkania, koncerty. Edukuje dzieci, młodzież i dorosłych. Wielkim atutem muzeum jest otoczenie starego parku. Można tu odpocząć obserwując dziewiczą przyrodę, wsłuchując się w szum starych drzew i śpiew ptaków. Swoisty genius loci przyciąga do Warki wielu gości. Zapraszam!

Iwona Stefaniak

Dyrektor

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

05-660 Warka, ul. Pułaskiego 24

+48 48 667 22 67

sekretariat@muzeumpulaski.pl

www.muzeumpulaski.pl