Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Nasze muzeum, posiadające największą w Polsce kolekcję ludowego instrumentarium muzycznego, to najprawdopodobniej pierwsza w świecie samodzielna placówka tego typu.

W zabytkowych wnętrzach gotycko-renesansowego zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów, wzniesionego na sztucznej wyspie, otoczonej czynną fosą, prezentujemy nowocześnie zaaranżowane, interaktywne wystawy, wprowadzające odbiorców w świat dawnej kultury muzycznej, umożliwiające oglądanie, słuchanie, granie, a nawet dyrygowanie.

W najstarszych, XV-wiecznych komnatach, zdobionych belkowo-kasetonowymi stropami, przybliżamy historię zamku i miasta w kontekście mecenatu poszczególnych właścicieli Szydłowca, przejawiającym się w licznych fundacjach dla kościoła i zamku oraz w zabiegach o przywileje dla Szydłowca i jego mieszkańców. Z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zaprezentowane zostały najcenniejsze artefakty, będące świadkami dawnej świetności zamku i miasta.

Organizatorem Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

dr Aneta Oborny
Dyrektor

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
Główna siedziba: 26-500 Szydłowiec, ul. Kąpielowa 8
+ 48 617 17 89
biuro@muzeuminstrumentow.pl
Ekspozycje: Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów
26-500 Szydłowiec, ul. Gen. J. Sowińskiego 2
+ 48 617 12 43
rezerwacja@muzeuminstrumentow.pl
www.muzeuminstrumentow.pl
www.facebook.com/MuzeumLudowychInstrumentowMuzycznych