MUZEUM REGIONALNE W K OZIENICACH IM. PROF. TOMASZA MIKOCKIEGO

Puszcza Kozienicka to ziemia królów. Choć niektórzy historycy dopatrują się tych więzi w okresach wcześniejszych, w sposób udokumentowany stanowiła ona domenę polskich monarchów od panowania Władysława Jagiełły po kres I Rzeczypospolitej.

Zobrazowanie tych barwnych dziejów jest misją Muzeum Regionalnego w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego. Ich wizytówkę stanowi sama muzealna siedziba – dawny pięknie odrestaurowany pałac Stanisława Augusta Poniatowskiego, który zaczynamy zasiedlać po właśnie ukończonym remoncie.

Wśród projektowanych stałych ekspozycji znajdą się prezentacje kultury materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi i technik typowych dla dawnych zawodów, szczególnie popularnych w Puszczy Kozienickiej. Sferę kultury wewnętrznej jej mieszkańców reprezentować będą m.in. najlepsze przykłady rzeźby w drewnie autorstwa Leona Kudły, Stefana Ślażyńskiego, Stanisława Denkiewicza. Poczesne miejsce zajmą również prezentacje dziejów miasta i regionu obejmujące m.in. zbiór malarstwa polskiego XIX i XX w. oraz kolekcję sztuki Legionów Polskich.

Krzysztof Reczek

Dyrektor

Muzeum Regionalne w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego

26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5b

+48 48 614 35 75

muzeumrk@wp.pl

www.muzeum-kozienice.pl