MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH

Muzeum Regionalne w Siedlcach jest samorządową instytucją kultury województwa mazowieckiego. Mieści się w budynku XVIII-wiecznego ratusza wzniesionego w latach 1763-1773 przez rodzinę Czartoryskich.

Muzeum gromadzi dobra kultury m.in.: z zakresu sztuki, historii, fotografii archiwalnej i archeologii. Zbiory liczą ponad 13000 muzealiów. Są to kolekcje malarskie i graficzne z przełomu XIX i XX w., części niemieckich rakiet balistycznych v-2, szklane negatywy z siedleckiej pracowni Adolfa Ganieskiego, dokumenty, przedmioty związane z historią miasta, tkaniny, wycinanki, sprzęt gospodarstwa domowego oraz narzędzia rolnicze. Muzeum organizuje wystawy stałe, czasowe, prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą.

Szczególnej uwadze polecam również dwa nasze oddziały. Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie prezentuje wnętrza zabytkowe przełomu XIX i XX wieku. Jest to jedna z nielicznych placówek w kraju zajmująca się tą problematyką. Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu także prezentuje niezwykłą w swym charakterze ekspozycję godną odwiedzenia.

Andrzej Matuszewicz

Dyrektor

Muzeum Regionalne w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 1

+48 25 632 74 70

muzeumsiedlce@interia.pl

www.muzeumsiedlce.art.pl