Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Muzeum Wsi Radomskiej zajmuje obszar o powierzchni 32,5 ha, na którym zestawiono 80 obiektów dawnego budownictwa wiejskiego (chałupy, dwory, kościół, budynki gospodarcze, kuźnie, wiatraki i młyny wodne), a 22 kolejne czekają w magazynach na montaż. Muzeum posiada również ponad 16000 eksponatów ruchomych, wśród których na szczególną uwagę zasługują kolekcje: pojazdów, maszyn rolniczych, uli i narzędzi pszczelarskich, tkanin i sztuki ludowej.

Muzeum Wsi Radomskiej gromadzi, opracowuje naukowo i konserwuje charakterystyczne dla regionu obiekty architektury ludowej oraz przedmioty codziennego użytku. Podsumowaniem pracy badawczej są muzealne wydawnictwa, przewodniki oraz katalogi wystaw. Muzeum przygotowuje dla zwiedzających wystawy stałe i czasowe, a obok pracy naukowej prowadzi także działalność edukacyjną. Program upowszechniający wiedzę o Radomskiem wzbogacają zajęcia praktyczne, np. wypiek chleba, robienie ozdób, zabawek czy ceramika.

Oddziałem Muzeum Wsi Radomskiej jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, które upowszechnia wiedzę o życiu Oskara Kolberga, jego naukowym dorobku w dziedzinie etnografii i folklorystyki, o twórczości muzycznej oraz związku z Przysuchą.

Ilona Jaroszek-Nowak

Dyrektor

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

26-600 Radom, ul. Szydłowiecka 30

+48 48 332 92 81

muzeumwsi@muzeum-radom.pl

www.muzeum-radom.pl