Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna działa na styku Mazowsza i Podlasia, na terenie wschodniego Mazowsza – w obszarze dorzecza rzeki Bug. Celem naszych działań jest promocja jakże atrakcyjnego turystycznie obszaru dorzecza Bugu i doliny Liwca. Kreujemy i upowszechniamy wizerunek obszaru dorzecza Bugu jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą, integrujemy środowiska samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz promujemy dziedzictwo kulturowe i kulinarne Dorzecza Bugu.

Prowadzimy działania na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej i tworzenia systemu informacji turystycznej promującej produkt turystyczny regionu, jego kulturę, tradycję i zabytki, szlaki turystyczne piesze i rowerowe, szlak kulinarny „Mazowiecka Micha Szlachecka”. Wspieramy renowację miejsc pamięci narodowej i dziedzictwa kulturowego.

NLOT prowadzi aktywną działalność na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej, tworzenia lokalnego systemu informacji turystycznej promującego produkt turystyczny regionu. Na chwilę obecną w organizacji działa już 18 jednostek samorządowych.

Eugeniusz Skorupka

Członek Zarządu, Skarbnik, przewodnik i krajoznawca

Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna

08-110 Siedlce, ul. Pułaskiego 7

+48 690 000 987

nadbuzanskalot@wp.pl

www.nlot.pl