Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Muzeum zbiera, bada, opracowuje i udostępnia zabytki pochodzące z badań wykopaliskowych stanowisk archeologicznych od epoki kamienia po późne średniowiecze z terenów całej Polski i z ziem dawnej Rzeczypospolitej. Powołane zostało 90 lat temu, ale posiada kolekcje stworzone jeszcze w XIX w. Od 1958 roku siedzibą muzeum jest Arsenał Warszawski. W związku z realizacją programu „Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego” wszystkie wystawy w Arsenale zostały zdemontowane. Zapraszamy na nasze wystawy czasowe: „Skarby wieków średnich”, „Śladami św. Patryka”, „Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy”, „Reduta Ordona i Rakietnicy Królestwa Polskiego”, „Tak daleko, a tak blisko: Łotwa i Polska”, które prezentowane są w muzeach nie tylko mazowieckich, ale i w całej Polsce oraz poza granicami kraju.

Prace modernizacyjne budynku Arsenału planowane są na lata 2019-2021. W tym czasie skoncentrujemy naszą działalność na badaniach wykopaliskowych, konserwacji zbiorów, opracowaniach naukowych oraz ich publikacji. Warto dodać, że w naszym oddziale w Rybnie koło Sochaczewa poddawana jest konserwacji drewniana szkuta z przełomu XV i XVI wieku, znaleziona w Czersku.

dr Wojciech Brzeziński

Dyrektor

Państwowe Muzeum Archeologiczne

00-241 Warszawa, ul. Długa 52

+48 22 504 48 00

pma@pma.pl

www.pma.pl