Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Nasze muzeum to przestrzeń, w której dorobek kultury światowej spotyka się z indywidualną wrażliwością, stając się inspiracją do odkrywania piękna tkwiącego w różnorodności.

W nowocześnie urządzonych wnętrzach prezentujemy wystawy stałe i czasowe o interdyscyplinarnym charakterze i zróżnicowanej tematyce. Autonomiczną strukturą naszej instytucji jest poświęcone najmłodszym Muzeum dla Dzieci, w którym można wszystkiego dotknąć. W muzeum działa również biblioteka oraz sala kinowa, w której odbywają się pokazy filmowe. Oprócz tego w muzeum realizowane są targi, wydarzenia specjalne, spotkania autorskie, warsztaty i seminaria. W różnorodnej formie zachęcamy więc do aktywnego uczestnictwa w kulturze – dzieci, młodzież i dorosłych.

Naszą misją jest kolekcjonowanie różnorodności i bogactwa kultur całego świata oraz prezentowanie ich wartości jako dobra ogólnonarodowego, tym samym przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa otwartego.

Organizatorem Państwowego Muzeum Etnograficznego jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Robert Zydel
Dyrektor

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1
+48 22 827 76 41 wew. 230
sekretariat@ethnomuseum.pl
www.ethnomuseum.pl
www.facebook.com/panstwowemuzeum.etnograficzne