POLSKA IZBA TURYSTYKI ODDZIAŁ MAZOWIECKI W WARSZAWIE

Oddział Mazowiecki jest terenową strukturą Polskiej Izby Turystyki, obejmującą swoim działaniem obszar województwa mazowieckiego.

Członkami Oddziału są organizatorzy turystyki przyjazdowej, wyjazdowej, MICE, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, szkoły wyższe, przedstawiciele branży hotelarskiej, przewoźnicy, organizatorzy targów oraz inne firmy i instytucje związane z branżą turystyczną.

Głównym zadaniem Oddziału, podobnie jak i całej Izby, jest reprezentowanie interesów swoich członków, wszechstronne działanie na ich rzecz oraz wspieranie i bieżące rozwiązywanie problemów związanych z powadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Członkowie Oddziału Mazowieckiego mają możliwość uczestniczenia, na preferencyjnych warunkach, w najważniejszych targach turystycznych, szkoleniach, wyjazdach studyjnych oraz innych branżowych wydarzeniach.

Dariusz Wojtal

Prezes

Polska Izba Turystyki Odział Mazowiecki

00-626 Warszawa, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 29

 +48 22 826 55 36

mazowsze@pit.org.pl

www.pit.org.pl