POLSKIE STOWARZYSZENIE PILOTÓW WYCIECZEK ZAGRANICZNYCH

Zrzeszamy pilotów o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Nasi członkowie:

  • prawnie prowadzą każdy rodzaj imprezy turystycznej,
  • posługują się płynnie językami używanymi na całym świecie,
  • posiadają licencje przewodników miejskich i terenowych.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • integracja środowiska pilotów wycieczek,
  • działania zmierzające do podniesienia rangi zawodu,
  • poprawa warunków wykonywania zawodu pilota wycieczek,
  • podnoszenie kwalifikacji pilotów wycieczek,
  • poprawa jakości obsługi imprez turystycznych,
  • wpływ na prawidłowe wykonywanie zawodu pilota wycieczek,
  • popularyzacja problematyki pilotażu turystycznego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: inicjowanie aktów prawnych, badanie warunków pracy pilotów wycieczek, organizowanie zebrań dyskusyjnych i szkoleniowych, wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych, współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami, występowanie do władz z postulatami i wnioskami dotyczącymi środowiska pilotów wycieczek, utrzymywanie kontaktów z biurami turystycznymi.

Piotr Zubrzycki

Prezes

Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych

00-785 Warszawa, ul. Grottgera 19 m. 2

+48 601 331 362

polishguides@onet.pl

www.polishguides.pl