STOWARZYSZENIE GMIN TURYSTYCZNYCH POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO

Stowarzyszenie nasze działa od 1996 roku. Członkami organizacji są: powiaty płocki i gostyniński, miasta Gostynin, Płock, Miasto i Gmina Gąbin, Miasto i Gmina Sanniki, gminy Gostynin, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, Słubice i Szczawin Kościelny.

Do najważniejszych celów statutowych Stowarzyszenia należą m.in.: rozwój proekologicznej infrastruktury technicznej, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, podejmowanie przedsięwzięć ekologicznych, turystycznych, sportowych, gospodarczych i kulturalnych. Propagując rozwój turystyki znakujemy i prowadzimy renowację szlaków turystycznych, takich jak: Eurovelo i veloMazovia. Uczestniczymy w targach turystycznych, dożynkach, przedsięwzięciach proekologicznych, edukacyjnych. Organizujemy konkursy plastyczne, fotograficzne, kulturalne i muzyczne oraz działalność wydawniczą.

Jesteśmy integralną częścią regionu, którego historię współtworzymy od kilkudziesięciu lat.

Zbigniew Białecki

Przewodniczący Zarządu

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

09-520 Łąck, ul. Brzozowa 1

+48 24 261 40 54

stowgmin@wp.pl

www.pojezierzegostyninskie.pl