Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

Jesteśmy Stowarzyszeniem, które działa jako Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działamy na terenie 9 gmin: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice.

Na naszym terenie funkcjonuje wiele podmiotów oferujących bogatą ofertę turystyczną i kulturalną. Naszym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców, aktywizacja i integracja lokalnego środowiska, organizacja imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę oraz popularyzacja turystyki.

Jesteśmy też inicjatorem stworzenia marki lokalnej Misja Kampinos, która jest narzędziem m.in. promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru działania LGD.

Ponadto realizujemy projekt pod nazwą „Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystanej na cele kulturalne”. Dzięki jego realizacji powstanie interaktywna placówka dydaktyczna Multicentrum Misja Kampinos, która będzie wykorzystywała najnowsze osiągnięcia technologii informatycznych w celach edukacyjnych.

Paweł Białecki

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

05-152 Czosnów, ul. Gminna 6

+48 22 794 04 88

biuro@lgdkampinos.pl

www.lgdkampinos.pl