TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ WARSZAWY

Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy o dawnej i współczesnej Warszawie, kultywowanie tradycji, kształtowanie pozytywnego wizerunku, ze szczególnym uwzględnieniem warszawskiej tożsamości.

Od 1964 r. organizujemy konkurs „Warszawa w kwiatach”, którego inicjatorem był prezydent Stefan Starzyński. Reaktywowaliśmy plebiscyt „Warszawianka Roku”, by pokazywać sylwetki kobiet działających na rzecz społeczności lokalnej.

Szczególną opieką otoczyliśmy Powstańców Warszawskich. Duże znaczenie ma edukacja najmłodszego pokolenia. Realizowane od wielu lat „Kursy Wiedzy o Warszawie” dały początek varsavianistycznej Szkole i varsavianistycznemu Przedszkolu. Obecnie ponad 200 placówek posiada tytuł placówki, która w swojej działalności szczególną rolę przywiązuje do edukacji varsavianistycznej. Organizujemy też odczyty, wykłady, wycieczki, gry miejskie i konkursy oraz imprezy rocznicowe związane z Warszawą.

Udział w naszych działaniach to okazja do wędrówek po stolicy, poznania sylwetek osób, które przyczyniły się do rozwoju i podejmowania działań na rzecz uczynienia miasta jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców oraz atrakcyjniejszym dla turystów.

Renata Marut

Prezes

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 10 lok. 2

+48 22 831 61 75

tpwsekretarz@hotmail.com

www.tpw.org.pl