Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki

Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki jest stowarzyszeniem zajmującym się organizacją i propagowaniem sportu jeździeckiego w regionie.Celem istnienia Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego, tak samo jak i innych wojewódzkich związków jeździeckich, jest organizacja życia sportowego w regionie. Do tego typu działań należą: organizacja kalendarza szkoleń – np. kursów sędziowskich, zawodów na poziomie regionalnym, czy innych akcji w odpowiedzi na potrzeby środowisk jeździeckich.

Patrycja Kaczorowska
Prezes Zarządu

Warszawsko-Mazowiecki Związek Jeździecki
02-815 Warszawa, ul. Żołny 56a
+48 796 859 577
biuro@wmjz.waw.pl
www.wmzj.waw.pl
www.facebook.com/warszawskomazowiecki