Kim jesteśmy

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT) jest organizacją pozarządową, której zadaniem jest promowanie walorów, atrakcji i produktów turystycznych Warszawy i Mazowsza. Jest ambasadorem mazowieckiej turystyki. Jako organizacja tworzy naturalną platformę realizacji wspólnych projektów swoich członków. MROT dysponuje pełną bazą wiedzy o ruchu turystycznym i atrakcjach Mazowsza oraz trendach ważnych dla rozwoju produktów turystycznych. Do stowarzyszenia należą samorządy, przedsiębiorcy, instytucje kultury i organizacje pozarządowe działające w obszarze turystyki i kultury na Mazowszu. Obecnie MROT zrzesza ponad 100 członków.

MROT kreuje Modę na Mazowsze
Dociera z ofertą turystyczną regionu do mieszkańców Stolicy, informując o możliwościach wypoczynku i rekreacji na Mazowszu. Poprzez rozwój turystyki wzmacnia lokalną gospodarkę Mazowsza i przyczynia się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Swoimi działaniami edukacyjnymi i wiedzą MROT wspiera lokalne organizacje, samorządy i przedsiębiorców, którzy działają na rzecz rozwoju turystyki i promowania turystycznej atrakcyjności swojego subregionu. W skali ogólnopolskiej organizacja promuje najbardziej wartościowe działania w obszarze kultury i turystyki podejmowane w Warszawie i na Mazowszu.