Harmonogram 2023/2024

Harmonogram Programu inkubacji i rozwoju inicjatyw turystycznych Mazowsza na lata 2023/2024

 

Harmonogram – Etap naboru

Zadania Działania Data
1. Launch LIT

 

1.1 Inauguracja LIT – ITTF Warsaw

·        ogłoszenie naboru do Programu

·        czas trwania naboru 16.03 – 14.04

16.03
1.2 Uruchomienie strony internetowej LIT 16.03
1.3 przesłanie członkom MROT ogłoszenia o naborze 16.03
2. Szkolenie on-line dla członków MROT 2.1 Przeprowadzenie szkolenia dla potencjalnych partnerów i beneficjentów Programu 27.03

Godzina 12.00-14.00

3. Konsultacje dla inicjatyw przed złożeniem wniosku 3.1 Konsultacje mejlowe i telefoniczne dla inicjatyw. 16.03 – 14.04
4. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń 4.1 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń 14.04
4.2 Sporządzenie protokołu i ogłoszenie liczby zgłoszeń. 17-19.04
4.3 Ocena zgłoszeń – formalna 19-21.04
4.4 Ocena zgłoszeń – merytoryczna 24-26.04
6. Prezentacje inicjatyw 6.1 Prezentacje inicjatyw w siedzibie MROT Do 10.05
7. Ocena końcowa
i ogłoszenie
o wyborze inicjatyw do Programu
7.1 Ocena końcowa i wybór inicjatyw do Programu 15.05
7.2 Ogłoszenie wyników naboru i zaproszenie Inicjatyw na spotkanie (negocjacje). 15.05
8. Współpraca
z ekspertami
8.1 Analiza potrzeb inicjatyw pod względem merytorycznego wsparcia eksperckiego. 15-20.05
8.2 Ustalenie zakresu współpracy. 20-25.05
9. Negocjacje
i porozumienie
9.1 Podpisanie porozumienia z wybranymi inicjatywami Do 30.05
10. Publiczne ogłoszenie wyników 10.1 Ogłoszenie wybranych inicjatyw do współpracy 1.06

 

Harmonogram – Etap inkubacji inicjatyw

Zadania Działania Data
1. Przygotowanie inkubacji

 

1.1 Opracowanie operacyjnego harmonogramu działań ze wskazaniem sposobów realizacji zadań.

·        Inicjatywa, Opiekun i Ekspert

26.05 – 16.06
2023 
2. Realizacja świadczeń 2.1 Realizacja świadczeń zgodnie z Porozumieniem i harmonogramem.

·        Inicjatywa, Opiekun i Ekspert

·        Inne osoby i podmioty zgodnie z Porozumieniem i harmonogramem

16.06.2023

26.01.2024

 

3. Podsumowanie inkubacji 3.1 Opracowanie raportu podsumowującego Inkubację inicjatywy

·        Inicjatywa, Opiekun i Ekspert

16.02.2024

 

 

Harmonogram – Etap ewaluacji wewnętrznej Programu

Zadania Działania Data
1. Badanie uczestników 1.1 Opracowanie ankiety badawczej
i przeprowadzenie badania wśród uczestników inkubacji.·        zespół MROT, opiekunowie inicjatyw,
liderzy i członkowie inicjatyw
16.02 – 1.03
2024
2. Opinie ekspertów 2.1 Opracowanie przez ekspertów opinii i rekomendacji w zakresie organizacji Programu.

·        Eksperci zajmujący się inicjatywami

16.02 – 1.03
2024
3. Wnioski
i rekomendacje
3.1 Spotkanie podsumowujące

·        zespół MROT, opiekunowie inicjatyw

1.03 – 8.03

2024