Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek

Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie walczy o tytuł Najlepszego Produktu Turystycznego w plebiscycie Polskiej Organizacji Turystycznej. Głosowanie odbywa się na Narodowym Portalu Turystycznym i potrwa do 3 listopada do godz. 23:59.

150 historycznych domów i kilka tysięcy zabawek prezentowanych na wystawach stałych to już powód do chluby i przyciągnięcia tysięcy odbiorców. Dokładniej: ponad 180 tysięcy zwiedzających, bo tyle osób z Polski i całego świata odwiedziło Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie podczas pierwszych pięciu lat działalności tej placówki stworzonej w 2016 r. przez Fundację Belle Epoque.

Do tego dochodzą liczne nagrody i wyróżnienia oraz certyfikaty doceniające zarówno poziom oferty turystycznej (Travelers’ Choice – Best of the Best 2020), jak i wkład w edukację najmłodszych odwiedzających (m.in. wyróżnienie Komitetu Ochrony Praw Dziecka), a także dbałość o najstarszych odbiorców (certyfikat „Miejsce przyjazne seniorom”).

Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie, poprzednia siedziba w PKiN, fot. Muzeum

Jeszcze w 2021 roku zostanie otwarta nowa siedziba Muzeum na Starym Mieście z dwiema stałymi wystawami, a od 6 września można oglądać ekspozycję „ZABAWA W DOM – ulubione zabawki czasów PRL’u” w Oddziale Wystaw Czasowych w kamienicy przy ul. Krzywe Koło 2/4. Dokładnie tam, gdzie dawno temu zagnieździł się w piwnicach bazyliszek…

„ZABAWA W DOM” prezentuje zbiór ponad pół tysiąca zabawek dziecięcych produkowanych w Polsce od lat powojennych do okresu przełomu gospodarczego lat 90. XX w. – zarówno popularnych, które można było kupić w każdym kiosku, jak i tych wymarzonych, bo trudno dostępnych.

Znakomitą większość eksponatów stanowią wyroby polskich zakładów rzemieślniczych i spółdzielni zabawkarskich, niekiedy przeznaczone na eksport. Dodatkowy kontekst tworzą zabawki zagraniczne. W końcu w pokojach i kącikach dziecięcych okresu PRL-u można było znaleźć zarówno produkty rodzime, jak i z innych krajów bloku wschodniego – np. czechosłowackie, radzieckie, bułgarskie czy z NRD – a nawet pojedyncze zachodnie „zdobycze”, będące obiektem westchnień ówczesnych polskich dzieci.

Wśród wybranych zabawek są przedmioty bardzo zróżnicowane pod względem charakteru, materiałów i techniki wykonania, w tym prawdziwe perełki i unikaty w oryginalnych opakowaniach, z zachowanymi metkami czy pieczątkami. Łączy je tematyka – szeroko pojęte życie domowe. Wszystkie prezentowane przedmioty pozwalały bowiem dzieciom odgrywać codzienność dorosłych i w ten sposób uczyć się przyszłych ról, zachowań oraz zasad funkcjonowania w społeczeństwie.

Wystawy stałe i czasowe to cześć działalności Muzeum. Placówka organizuje również lekcje muzealne, warsztaty i oprowadzania z przewodnikiem oraz inne wydarzenia edukacyjno-kulturalne, jak choćby trzy edycje cyklu charytatywnych warsztatów twórczych „Śródmieście łączy pokolenia. DOMEK Z SERCEM” współfinansowane przez Dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawy czy konkurs twórczy o zasięgu międzynarodowym zakończony wystawą pokonkursową „NIE TYLKO BAZYLISZEK. Współczesne interpretacje legend warszawskich w miniaturze” objętą patronatem honorowym Prezydenta m.st. Warszawy. Do tej pory w Muzeum odbyło się blisko 800 lekcji muzealnych dla ok. 12 000 dzieci i młodzieży!

Gośćmi specjalnymi Muzeum (wstęp bezpłatny) było kilkadziesiąt grup podopiecznych m.in. domów pomocy społecznej, świetlic środowiskowych, fundacji pomocy, rodzinnych domów dziecka, oddziałów dziennych szpitali. Od 2017 r. w Muzeum odbywa się także cykl „Środa Seniora”, czyli bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem dla osób od 60 r. ż. przeznaczone dla odbiorców indywidualnych.

Nie dziwi zatem deszcz nagród, którymi została dotąd obsypana działalność Fundacji, m.in. kilkukrotna nagroda w plebiscycie „Słoneczniki” portalu CzasDzieci.pl, certyfikat „Miejsce przyjazne Seniorom” i wyróżnienie w konkursie Komitetu Ochrony Praw Dziecka, a także corocznie – certyfikaty jakości międzynarodowego portalu turystycznego TripAdvisor oraz nagroda Travelers’ Choice – Best of the Best 2020, w którego rankingu Muzeum od lat zajmuje bardzo wysokie miejsce wśród atrakcji turystycznych Warszawy (obecnie zajmuje piątą pozycję).