Patronaty

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna obejmuje patronatem wydarzenia turystyczne i kulturalne oraz rekomenduje przedsięwzięcia do objęcia patronatem przez Polską Organizację Turystyczną.

 

WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM MROT

 

WNIOSEK O REKOMENDACJĘ DO OBJĘCIA PATRONATU PRZEZ POT

 

Skan wypełnionego i podpisanego wniosku proszę podesłać na adres: m.first@mrot.pl lub pocztą na adres:

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Nowy Świat 27/2
00-029 Warszawa