Szkolenia MROT

Jednym z ważnych obszarów działalności MROT jest działalność szkoleniowa. Organizacja realizuje na bieżąco szkolenia dla:  

 • jednostek samorządu terytorialnego,  
 • instytucji kultury,  
 • organizacji pozarządowych,  
 • centrów i punktów informacji turystycznej,  
 • branży turystycznej.  

Szkolenia MROT obejmują następujące zagadnienia:  

 • planowanie i zarządzanie rozwojem turystyki na poziomie lokalnym,  
 • kreowanie produktu turystycznego, 
 • sieci współpracy w turystyce,  
 • nowe media w promocji działań informacji turystycznej, 
 • planowanie strategiczne i jego rola w rozwoju turystyki, 
 • nowoczesny marketing,  
 • nowe trendy w turystyce, 
 • jak przygotować ofertę pamiątek regionalnych, 
 • biznesplan sklepu z pamiątkami, 
 • klastry i rozwiązania sieciowe w turystyce, 
 • sprzedaż lokalnych produktów turystycznych. 

Stowarzyszenie współpracuje z najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach, aby zapewnić najwyższy poziom merytoryczny szkoleń. Część z nich MROT prowadzi korzystając z wiedzy i doświadczenia członków zespołu organizacji.