Współpraca

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna jest głównym partnerem instytucjonalnym  
i merytorycznym na terenie województwa mazowieckiego dla Polskiej Organizacji Turystycznej  
w ramach podejmowanych działań ponadregionalnych. Współpraca ma charakter projektowy oraz systemowy w odniesieniu do systemu informacji turystycznej. 

Należą do nich m.in.: bieżąca wymiana informacji branżowych i ich dwustronna dystrybucja na linii POT – MROT oraz MROT – POT, współorganizacja konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT (etap regionalny), współpraca w ramach konkursu EDEN (udział w Kapitule konkursowej), promocja konkursu „Na wsi najlepiej”, współpraca w zakresie rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, w tym certyfikacja IT, współpraca przy wizytach studyjnych, współpraca na rzecz akcji promocyjnej „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”. 

W ramach współpracy ponadregionalnej niezwykle cenne są dla MROT relacje z pozostałymi 15. Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi polegające na wymianie informacji, podejmowaniu wspólnych inicjatyw oraz wypracowywaniu wspólnych stanowisk w konkretnych sprawach. Platformą międzyregionalnej współpracy jest Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, którego MROT jest członkiem aktywnie działając na rzecz wypracowywania wspólnych stanowisk w odniesieniu do kwestii istotnych dla funkcjonowania ROT-ów oraz na rzecz wspierania rozwoju turystyki i branży turystycznej w regionach. Aktywnie działając w Zarządzie FROT reprezentujemy Forum podczas wszystkich ważnych dla turystyki spotkań.