Jan Rzeszotarski

Nauczyciel, muzealnik, działacz społeczny. Urodził się 23.04.1955 r. w Sierpcu. Ukończył WSP w Bydgoszczy i Podyplomowe Studium Etnografii na UMK w Toruniu. Jako dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu realizuje plany rozbudowy i rozwoju placówki  wcielając w życie idę, która narodziła się 50 lat temu. Zrealizował wiele inwestycji. Muzealna wieś wzbogaciła się o budynki gospodarcze, kościół i dwór. Pod jego kierunkiem wykonano projekt 37 obiektów wsi przydrożnej, wybudowano Kompleks muzealno-wystawienniczy i Centrum kulturalno-rekreacyjne. Koordynuje prace przy tworzeniu wielu wystaw. Modernizuje zabytkowe budynki wchodzące w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

Członek Zarządu MROT, Związku Muzeów Polskich, Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu. Uhonorowany wieloma tytułami i nagrodami.  Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Adres mailowy: skansen@mwmskansen.pl