Rafał Rajkowski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, Studiów Podyplomowych Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkole Biznesu w Radomiu im. bp. Jana Chrapka. Ukończył też kurs do rad nadzorczych spółek skarbu państwa w Centrum Wspierania Biznesu w Warszawie.

Działalność publiczną rozpoczął w 2007 r. jako zastępca dyrektora Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Warszawie. W latach 2010–2014 był radcą Wojewody Mazowieckiego i kierownikiem Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r. wiceprezydent miasta Radomia.

Od 2011 r. członek zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej odpowiedzialny za promocję województwa mazowieckiego. Inicjator, współzałożyciel oraz członek zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Południowego Mazowsza oraz członek kapituły Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. Od 2015 r. związany z samorządem Mazowsza. Od 2018 r. w zarządzie województwa mazowieckiego pełni funkcję wicemarszałka.

W codziennej działalności koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu samorządności, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji regionu.

Adres mailowy: r.rajkowski@mrot.pl