Tadeusz Milik

Prezes Zarządu Furnel Travel International.

Ukończył Politechnikę, Studium Podyplomowe Światowej Organizacji Turystyki (WTO) oraz Akademię Dyplomatyczną. Był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Częstochowskiej oraz doktorantem na Politechnice Śląskiej.

Prezes Ogólnopolskiej Rady Klubu Pilotów przy Zarządzie Biura ALMATUR Warszawa. Dyrektor programowy „FAMA” 76 i 77 – Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej.

Reprezentował ALMATUR w Międzynarodowej Organizacji ISTC w Zurichu, pełniąc przez 2 kadencje funkcję Vice Presidenta (lata 85-91).

Przewodniczący Komisji Transportu Międzynarodowej Organizacji BITEJ w Budapeszcie (83-86).

Założyciel i przez 15 lat Przewodniczący Polskiej Izby Turystyki – Oddział Mazowsze.

Przez 3 kadencje Wiceprezes PIT ds. Promocji i Kontaktów Międzynarodowych. Współzałożyciel Mazowieckiej Regionalnej  Organizacji Turystycznej a przez 3 kadencje Wiceprezes MROT

Przez rok p.o. Prezesa MROT, nadal zasiada w Zarządzie.

Założyciel (1993) Ogólnopolskiego Forum Turystyki Przyjazdowej i do dziś jej Przewodniczący.

Adres mailowy: tmilik@furnel.pl