Mazowiecki Szlak Literacki

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Opinogóra jest nierozerwalnie związana z rodem Krasińskich, a w szczególności z Zygmuntem Krasińskim, jednym z wieszczów narodowych. Poeta spędził tu dzieciństwo i młodość, po śmierci zaś…

więcej

Muzeum Jana Kochanowskiego

Muzeum poświęcone jest Janowi Kochanowskiemu, wybitnemu poecie i wielkiej indywidualności polskiego i europejskiego renesansu. Przekraczając próg Muzeum, wchodzimy w symboliczny świat…

więcej

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

We wnętrzach XIX-wiecznego dworu Dembińskich w Przysusze mieści się muzeum biograficzne etnografa, folklorysty i kompozytora Oskara Kolberga, który stworzył podstawy etnografii polskiej.…

więcej