KONFERENCJA – EDUKACJA I SZKOLENIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI

MROT jako uczestnik projektu ESTET serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnej Międzynarodowej Konferencji Finalnej projektu Erasmus+ ESTET „Edukacja i Szkolenia na Rzecz Zrównoważonej Turystyki w Europie”. Wydarzenie poświęcone będzie tematyce włączania kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki.  Konferencja odbędzie się 01 grudnia 2022 r w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00.

Konferencja skierowana jest do:

  • organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego- nauczycieli, trenerów, opiekunów, realizujących programy szkoleniowe w zakresie turystyki oraz osób uczących się będących w trakcie szkolenia w zakresie turystyki i/lub chcących podnieść swoje kwalifikacje;

a także przedstawicieli

  • instytucji i organizacji, które mogą wspierać działania upowszechniające rezultaty projektu;
  • Instytucji publicznych zarządzających kształceniem i szkoleniem zawodowym na poziomie szkoły średniej, policealnej i wyższej.
  • Instytucji oferujących programy rozwoju zawodowego dla nauczycieli;
  • Organizacji branży turystycznej, stowarzyszeń i sieci zawodowych, administracji na poziomie lokalnym, regionalnym i/lub krajowym zaangażowanych w zarządzanie, promocję i rozwój turystyki
  • Organizacji pozarządowych/ organizacji non-profit/ fundacji zajmujących się kwestiami środowiska i zrównoważonego rozwoju

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji w formie on-line. Osoby zainteresowane otrzymają także drogą mailową dostęp do zaprezentowanych materiałów.

Osoby zainteresowane udziałem są proszone o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/UhVZocPxBuzLSyR4A 

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Koszty dojazdu/zakwaterowania pokrywa uczestnik.

Podczas konferencji będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu Erasmus+ ESTET. Więcej informacji o projekcie: http://estet-project.com/

 

 

Grafiki: Materiał prasowy – Społeczna Akademia Nauk