EUROPEJCZYCY CHCĄ PODRÓŻOWAĆ

Przyspieszone programy szczepień, w połączeniu z oczekiwaniami na odbicie rynków Wielkiej Brytanii i USA, dają nadzieję europejskim destynacjom turystycznym – wynika z raportu European Travel Comission. ETC spodziewa się, że popyt na podróże międzynarodowe pozostanie poniżej poziomu sprzed pandemii do 2024 r.

W miarę rozwoju prac nad przyspieszeniem programów szczepień w nadchodzących miesiącach i kontrolą rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, spodziewane złagodzenie ograniczeń daje pewne nadzieje na podróże latem 2021 r. przygotowany przez ETC raport „European Tourism Trends & Prospects” podkreśla, że pomimo przeszkód związanych ze szczepieniami w ostatnich miesiącach, programy szczepień są niezbędne do ponownego rozpoczęcia podróży. Powodem do optymizmu jest znaczny popyt, który nagromadził się po miesiącach ograniczeń w podróżowaniu – z danych ETC wynika, że 56% Europejczyków jest skłonnych podróżować jeszcze przed końcem sierpnia.

Raport wskazuje, że ponowny wzrost liczby przypadków COVID-19, w połączeniu z zaporowymi wymogami dotyczącymi kwarantanny i testów, stłumił nastroje podróżnych w 2020 r. i w 2021 r., a dostępne dane wskazują na 85-procentowy spadek międzynarodowych przyjazdów turystycznych do Europy w styczniu 2021 r. Chociaż programy szczepień zapewniają impuls, perspektywy pozostają mieszane, a najnowsze prognozy szacują, że międzynarodowe przyjazdy do Europy pozostaną 46% poniżej poziomów z 2019 r. w 2021 r., a pełne ożywienie nie jest spodziewane wcześniej niż w 2024 r.

ETC spodziewa się, że unijny certyfikat szczepień, którego wprowadzenie planowane jest jeszcze przed latem, przyczyni się do ponownego otwarcia europejskiej branży turystycznej w 2021 r. Przewidywany jako narzędzie ułatwiające swobodne i bezpieczne przemieszczanie się obywateli w UE i poza nią, ma ułatwić wymianę danych w celu udowodnienia, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, ma negatywny wynik testu lub wyleczyła się z COVID-19.

Po ponurych 12 miesiącach mamy wreszcie powody, by z większym optymizmem patrzeć na lato 2021. Wdrażanie programów szczepień w Europie, mimo że napotyka na pewne przeszkody, dowiodło swojej skuteczności w powstrzymywaniu wskaźników zakażeń wirusem COVID-19. Tymczasem proponowany unijny certyfikat szczepień otwiera drzwi dla ośrodków turystycznych w całej Europie, które w nadchodzącym sezonie będą mogły przyjąć z powrotem europejskich i międzynarodowych podróżnych, znacznie wcześniej niż myśleliśmy. Aby przywrócić zaufanie konsumentów, należy zapewnić jasność komunikacji w zakresie obowiązujących zasad podróżowania oraz szybkie wprowadzenie unijnego certyfikatu – komentuje Eduardo Santander, dyrektor wykonawczy ETC.

Europa z dużymi spadkami w 2021 r.

Kraje Europejskie nadal odnotowywały poważne spadki przyjazdów turystów w I kwartale 2021 roku. Według danych ETC, największe spadki odnotowano w Austrii (-99%), gdzie obowiązywały surowe zasady wjazdu, oraz w Islandii (-97%), gdzie w pełni zaszczepieni turyści są obecnie zwolnieni z obowiązku badania i kwarantanny po przyjeździe. Kilka krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a także Cypr, Słowenia i Finlandia, znalazły się wśród najbardziej dotkniętych, odnotowując spadek o ponad 93%. Monako (-41%) było jedynym kierunkiem, który nie odnotował ponad 50% spadku.

Ostatnie dwanaście miesięcy było szczególnie niekorzystne dla branży lotniczej. Dane dotyczące ruchu lotniczego w Europie w marcu 2021 r. wykazały spadek o 68,9% w porównaniu do marca 2019 r. Jednak w porównaniu z 70,9% spadkiem w lutym, sugeruje to, że na horyzoncie pojawia się nadzieja. Jeśli chodzi o branżę hotelarską, wskaźniki obłożenia w europejskich hotelach pozostają konsekwentnie niższe niż w innych głównych regionach świata. Bardziej restrykcyjne ograniczenia dotyczące podróżowania w tym regionie sprawiły, że poprawa sytuacji w branży hotelarskiej jest jak dotąd opóźniona w stosunku do innych kluczowych rynków, w tym USA i Chin.

Jak wskazuje ETC, perspektywy dla branży turystycznej rysują się jednak nieco jaśniej dzięki możliwości ożywienia rynków wyjazdowych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, z uwagi na szybsze tempo szczepień przeciwko COVID-19 w tych krajach. Plany rządu brytyjskiego dotyczące zniesienia ograniczeń w podróżowaniu po 17 maja już spowodowały wzrost rezerwacji wakacyjnych w Wielkiej Brytanii, głównie do południowoeuropejskich destynacji, takich jak Hiszpania, Grecja, Portugalia, Cypr i Turcja. W USA, dalej na zachód, w pełni zaszczepieni obywatele mogą już podróżować po świecie, co również napawa optymizmem wiele krajów europejskich. Podczas gdy liczba Amerykanów zaszczepionych przeciwko COVID-19 wzrasta, prognozy na lato są coraz wyższe, ponieważ UE rozważa zezwolenie na wjazd za okazaniem dowodu szczepienia.

Scenariusz „straconego lata” – możliwość podróży krajowych

Biorąc pod uwagę, że społeczeństwo jak nigdy dotąd pragnie cieszyć się tak bardzo potrzebnym odpoczynkiem i regeneracją sił, spiętrzony popyt na podróże, wsparty wymuszonymi oszczędnościami, będzie prawdopodobnie oznaczał, że wiele osób zwróci się ku ofercie podróży krajowych. Ostatnie lato zaowocowało wysokim stopniem substytucji podróży krajowych ze względu na ograniczenia podróży zagranicznych. Udział podróży krajowych, w całkowitej liczbie podróży w Europie wzrósł z 55% w 2019 r. do 69% w 2020 r.

Chociaż ETC przewiduje, że wszystkie podregiony mogą spodziewać się pewnego wzrostu turystyki krajowej również w tym roku, jasne jest, że nie będzie to wystarczające, aby zrównoważyć wszelkie odpowiednie spadki w podróżach przyjazdowych. W przypadku ciągłych blokad i poważnych ograniczeń, skutki byłyby najbardziej odczuwalne w Europie Południowej, ponieważ te kierunki są bardziej uzależnione od turystów międzynarodowych. Dla porównania, ośrodki w Europie Środkowej i Wschodniej mogą lepiej zmobilizować popyt wewnętrzny, gdyby podróże zagraniczne były mocno utrudnione. Zdaniem ETC, tylko w nielicznych europejskich ośrodkach o największych rynkach krajowych (takich jak Rumunia, Niemcy, Polska, Finlandia i Szwecja) popyt krajowy mógłby w pełni zrekompensować spadek liczby podróży przyjazdowych.

Zdjęcie: Pixabay
Źródło: European Travel Comission