EVENTY TRZYMAJĄ SIĘ MOCNO

Napawające opymizmem wnioski dla branży spotkań płyną z raportu przygotowanego przez Instytut Badawczy IQS pod egidą MeetingPlanner.pl.

Marketing realizowany poprzez eventy, pomimo że jest narzędziem stosunkowo drogim, a jednocześnie o ograniczonym zasięgu to jednak zajmuje czwartą, wysoką (68 proc.) pozycję w rankingu popularności narzędzi komunikacji marketingowej. Częściej od niego stosowane są social media i własne strony internetowe, które generują zdecydowanie niższe koszty, oraz reklama, która jest wprawdzie na ogół droższym narzędziem, ale oferuje znacznie szersze możliwości dotarcia do wybranych grup docelowych. Zatem biorąc pod uwagę narzędzia konkurencyjne, pozycje event marketingu należy uznać za bardzo dobry wynik.

Wysoka jest również częstotliwość korzystania z eventów. Jeśli firmy decydują się na nie, to nie jest to jednorazowa sytuacja, a zdecydowanie częstsza (w ponad połowie firm przynajmniej raz lub dwa razy w miesiącu). To również wskazuje na mocną kondycję event marketingu. Popularność narzędzi event marketingowych także jest bardzo wysoka. Z trzech najpopularniejszych (szkolenia, spotkania z kluczowymi klientami oraz
integracje dla pracowników) korzystają prawie wszystkie firmy. Poza tym dużą popularnością cieszą się konferencje i kongresy, spotkania świąteczne oraz targi.

Druga połowa roku 2021, a szczególnie pierwsza połowa roku 2022 to powrót do wydarzeń offline. Pomimo przewidywań z początków pandemii, że wydarzenia stacjonarne będą zanikały, okazuje się, że eventy bronią się z powodzeniem. W roku 2022 większość firm dysponowała takim samym budżetem na event marketing lub wyższym niż w 2021 roku. Tylko mniej niż 20 proc. miało do dyspozycji mniejsze pieniądze. Oznacza to, że wydatki na event marketing powinny być zbliżone do tych z 2021 roku, który był rokiem odbicia po poprzednim roku pandemicznym.

Również w 2023 roku sytuacja budżetowa firm będących obecnymi lub potencjalnymi klientami agencji eventowych jest podobna do tej z 2022 roku. Dodatkowo z EM zamierza korzystać ponad 3/4 firm, co stanowiłoby wzrost o 10 proc. w stosunku do roku 2022. Pozwala to wnioskować, że pomimo kryzysowych czasów, można spodziewać się podobnie dobrej kondycji branży spotkań i wydarzeń jak w roku 2022.

Źródło: MeetingPlanner.pl / Zdjęcie: Pixabay