IGHP – STAWKA 40 ZŁ ZA UCHODŹCĘ JEST PONIŻEJ PODSTAWOWYCH KOSZTÓW

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego zwróciła się do wszystkich wojewodów z prośbą o spotkanie robocze w celu omówienia wysokości stawki dobowego świadczenia pieniężnego na jedną osobę w skategoryzowanych obiektach hotelarskich. Warto wspomnieć, że zarząd MROT już kilka dni temu wystosował w tej sprawie list do ministra Gut-Mostowego.

Przedstawiciele Izby podkreślają, że ustalając stawki należy uwzględnić trwającą od 2 lat pandemię, która poprzez administracyjne ograniczenia działalności w sposób szczególny dotknęła branżę hotelarską. Nie bez znaczenia są również podwyżki cen energii i gazu, które sięgnęły nawet 800 proc. dodatkowo spowodowały bardzo trudną sytuację ekonomiczną hoteli, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę wciąż stosunkowo niski popyt na usługi hotelarskie.

Analizy IGHP, poparte kalkulacjami wielu hoteli wykazały, że zaproponowana w rozporządzeniu minimalna stawka 40 zł na jedną osobę za nocleg z wyżywieniem nie pozwoli nawet na pokrycie podstawowych kosztów, które ponosi obiekt w związku z przyjęciem uchodźcy.

– Chcielibyśmy podkreślić, że na terenie objętym stanem wyjątkowym w woj. podlaskim oraz lubelskim rząd za zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem wojska i policji w hotelach płaci stawkę 120 złotych od osoby. Wierzymy, że współpraca przedsiębiorców hotelarskich z administracją rządową i samorządową pozwoli zapewnić uchodźcom właściwe warunki bytowe związane z ich przymusową relokacją w wyniku działań wojennych na Ukrainie – podkreśla prezes IGHP Ireneusz Węgłowski.

Źródło: IGHP / Zdjęcie: Pixabay