JEST NAS WIĘCEJ – WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ

Z ogromną satysfakcją informujemy, że do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przystąpili nowi członkowie: Celuch Consulting, Disc Golf Warszawa, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Stowarzyszenie Plantatorów Lawendy, Warszawska Organizacja Turystyczna. Wszystkim nowym członkom serdecznie gratulujemy!

W ten oto sposób sposób mamy już 135 członków – przedsiębiorców, samorządy, organizacje pozarządowe, których różnorodność stwarza olbrzymi potencjał do działania i tworzenia nowych produktów turystycznych. To upewnia nas, że działalność MROT jest potrzebna, doceniana i skutecznie służy rozwojowi turystyki.

A oto krótkie notki o naszych nowych członkach.

 

CELUCH CONSULTING

/www.celuchconsulting.com/

Dr hab. Krzysztof Celuch jest mówcą, trenerem, konsultantem biznesowym, wykładowcą akademickim i przedsiębiorcą.

Specjalizuję się w przemyśle spotkań, event marketingu i zarządzaniu wydarzeniami (event management). Badania naukowe, szkolenia i wystąpienia opiera na wiedzy z zakresu, ekonomii, psychologii biznesu, socjologii, marketingu i kulturoznawstwa.

Prowadzi warsztaty, szkolenia i wykłady, jestem moderatorem paneli dyskusyjnych i debat, spotkań zarządów. Realizuje projekty badawcze. Buduje strategie. Prowadzi konsultacje biznesowe.

Pomaga organizacjom, instytucjom i przedsiębiorstwom w obszarach zarządzania, komunikacji i motywacji, rozwoju biznesu, w szczególności w odniesieniu do przemysłu spotkań (event marketingu).

​Firma Celuch Consulting działa w obszarze badań i współpracy przy budowaniu edukacji przyszłości.

 

DISC GOLF WARSZAWA

/www.discgolfwarszawa.pl/

Chcemy rozwijać ideę disc golfa na terenie Warszawy i okolic. Mamy w sobie dużo pasji którą łatwo się od nas zarazić, sporo cierpliwości i jeszcze więcej zacięcia. Staramy się też o powstanie pól do gry w Warszawie. Ale przede wszystkim – lubimy grać w disc golfa!

To sposób na spędzanie czasu, zawieranie nowych znajomości, pretekst do podróżowania, oraz – co najważniejsze – sposób by stać się częścią fantastycznej społeczności i dołożyć cegiełkę do budowania czegoś nowego. Nasza grupa jest coraz większa, regularnie zarażamy pomysłem nowe osoby, uczymy grać, promujemy disc golfa gdzie się da i ciągle chcemy więcej!

 

MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLESIE

/www.muzeumkochanowski.pl/

Muzeum biograficzne poświęcone Janowi Kochanowskiemu, otwarte w roku 1961. Ekspozycja obejmowała wówczas hall i cztery pokoje. Od 1975 roku oddział Muzeum Okręgowego w Radomiu. Kierownikiem jest mgr Maria Jaskot. Siedzibą muzeum jest klasycystyczny, pochodzący z XIX wieku dwór Jabłonowskich. Został zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Odbudowany po pożarze w 1904 r. przez kolejnego właściciela Stanisława Zawadzkiego. Dwór murowany z cegły, tynkowany, parterowy, na wysokich piwnicach. W nim mieści się ekspozycja stała muzeum. Jest to ekspozycja typu biograficznego, zajmuje 6 sal muzealnych o powierzchni 250 m2. Zgromadzono tu wiele wydań dzieł poety, opracowania na temat jego życia i twórczości oraz niektóre bezpośrednio z nim związane pamiątki: dębowy fotel z herbem, obity skórą z wytłaczanym wzorem (kurdyban) oraz żelazne drzwi z inicjałami i herbem Korwin, pochodzące prawdopodobnie ze skarbczyka spalonego w roku 1720 dworu poety. Z okazji jubileuszu 475 rocznicy urodzin w 2005 roku odnowiono kaplicę Kochanowskich i zaprezentowano nowe wystawy: „Rzeczpospolita Babińska” i „Mały Wawel”. Zespół dworski otoczony jest przez park krajobrazowy z I połowy XIX wieku, zaprojektowany przez Józefa Stichego w stylu angielskim, przebudowany na początku XX wieku przez Stefana Celichowskiego.

 

STOWARZYSZENIE PLANTATORÓW LAWENDY

/www.lawenda.org/

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju upraw lawendy w Polsce;
  B. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  C. Wspieranie działań dotyczących edukacji członków Stowarzyszenia, w tym w zakresie ekologii i ochrony środowiska;
  D. Reprezentowanie zbiorowych interesów członków Stowarzyszenia przed organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, terenowymi organami rządowej administracji i organami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi a także reprezentowanie Członków Stowarzyszenia w stosunku do osób trzecich oraz współpraca w zakresie procesów legislacyjnych;
  E. Podnoszenie wiedzy i umiejętności efektywnego gospodarowania członków Stowarzyszenia;
  F. Promocję zatrudnienia i aktywizację osób pozostających bez pracy;
  G. Kultywowanie dziedzictwa kulturowego uprawy ziół i rękodzieła;
  H. Tworzenie partnerstwa z samorządami lokalnymi;
  I. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej upraw lawendy;
  J. Tworzenie postaw sprzyjających integracji plantatorów – producentów lawendy;
  K. Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem;
  L. Organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań branżowych, wystaw i targów oraz wspieranie członków Stowarzyszenia w uczestniczeniu w powyższych imprezach;
  M. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia.

 

WARSZAWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

/www.wot.waw.pl/

Jest stowarzyszeniem publiczno-prywatnym, którego powstanie zainicjował Urząd miasta st. Warszawy. Warszawska Organizacja Turystyczna zrzesza podmioty działające w szeroko pojętej branży turystycznej w Warszawie (organizatorów turystyki, agencje eventowe, hotele, obiekty konferencyjne, instytucje kultury, restauracje). Jednym z najważniejszych zadań Stowarzyszenia jest wspieranie promocji Warszawy jako destynacji turystycznej oraz biznesowo-konferencyjnej poprzez tworzenie produktów turystycznych we współpracy z Członkami Stowarzyszenia. W ramach WOT funkcjonuje dział Warsaw Convention Bureau odpowiedzialny za pozyskiwanie do Warszawy międzynarodowych kongresów i konferencji.