KONKURS DLA STARTUPÓW DZIAŁAJĄCYCH W TURYSTYCE WIEJSKIEJ

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) ogłosiła nowy konkurs mający na celu wyłonienie najlepszych pomysłów, które pomogą społecznościom wiejskim minimalizować skutki pandemii COVID-19. Globalny Konkurs Startupów Turystyki Wiejskiej ma również wspierać przedsiębiorców i przedsiębiorstwa, które mogą pomóc społecznościom wiejskim wykorzystać możliwości ekonomiczne i społeczne, które pojawią się wraz z ponownym rozwojem turystyki.

UNWTO zauważa wzrost zainteresowania unikalnymi i autentycznymi doświadczeniami z podróży, w tym turystyką opartą na przyrodzie i odbywającą się na świeżym powietrzu. W związku z tym, że spodziewa się, iż trend ten będzie się nasilał wraz z ożywieniem turystyki, w ramach konkursu startupów poszukuje pomysłów, które pomogą zapewnić społecznościom wiejskim najlepsze warunki do czerpania korzyści. W konkursie poszukiwane będą również pomysły, które pomogą w budowaniu odporności społeczności wiejskich.

Konkurs ma na celu wspieranie turystyki wiejskiej jako kluczowego narzędzia do walki z wyludnieniem, promowania włączenia społecznego i zmniejszania regionalnych nierówności w dochodach i rozwoju w ramach specjalnego nacisku UNWTO na turystykę dla rozwoju obszarów wiejskich.

Obecnie otwarte są wnioski w czterech kategoriach:

Ludzie: Projekty, które zachęcają do tworzenia miejsc pracy i możliwości, promują równouprawnienie płci i młodzieży oraz budują szanse dla słabszych grup na obszarach wiejskich.
Planeta: Projekty związane z promocją i ochroną zasobów naturalnych, w tym uwzględniające wpływ turystyki na zmiany klimatyczne, my, jak również odpady i zużycie zasobów.
Prosperity: Projekty, które dostarczają innowacyjnych rozwiązań poprzez nowe modele biznesowe, instrumenty promujące dostęp do finansowania, rynków i marketingu dla turystyki na obszarach wiejskich.
Technologia: Projekty wdrażające nowe technologie w celu rozwoju turystyki i rozwoju na obszarach wiejskich.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 lipca 2021 roku. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Ogólnym UNWTO, które odbędzie się w Marrakeszu w październiku tego roku.

Nowy konkurs opiera się na sukcesie poszukiwania przez UNWTO najlepszych startupów w Hiszpanii. W ramach tej inicjatywy rozpatrzono ponad 150 projektów, a zwycięzcy otrzymali mentoring i wsparcie ze strony rządu hiszpańskiego i Google. W tej globalnej edycji UNWTO wita Viajes National Geographic jako swojego partnera medialnego. Cieszy się również wsparciem kluczowych współpracowników instytucjonalnych, a mianowicie Air Europa i Wakalua jako Travel Partners, a także Amazon Web Services Activate, H Pic, Impact Hub, Międzynarodowe Centrum Handlu, Fademur, Ministerstwo ds. Przemian Ekologicznych i Wyzwań Demograficznych Hiszpanii, NEST Portugal, Telefonica Open Future i TUI Care Foundation.

Zgłoszenia do konkursu na stronie www.unwto.org

Zdjęcie: Archiwum Dworu Zaścianek
Źródło: United Nations World Travel Organization