KONTYNUUJEMY MIĘDZYNARODOWY PROJEKT ESTET

W dniach 29-31 marca br. odbyło się trzydniowe szkolenie dla partnerów, edukatorów i nauczycieli w ramach programu ESTET – Embedding Sustainability Skills in Tourism Education and Training. Ze strony Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej szkolenie prowadziły Marta Mills i Iwona Majewska.

Podczas szkolenia międzynarodowi partnerzy wymieniali informacje na temat zrównoważonej turystyki, prezentowali wypracowane możliwości włączenia tej tematyki do programów nauczania oraz materiały edukacyjne dla nauczycieli. Był to także praktyczny workshop, dotyczący zagadnień jak ułatwić nauczanie tej tematyki w szkołach przy wykorzystaniu takich form, jak webquesty, filmy wideo czy inne nowe formy nauczania.

Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus+ i realizowany przez 7 partnerów z Polski, Macedonii, Irlandii, Bułgarii, Włoch i Francji. Ma na celu wzmocnienie pozycji podmiotów prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe w całej Europie, aby dostosować edukację i szkolenie w zakresie turystyki do nowych trendów rozwoju branży turystycznej poprzez włączenie umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów nauczania realizowanych za pomocą innowacyjnych praktyk.