LABORATORIUM INICJATYW TURYSTYCZNYCH

Zapraszamy do udziału w pilotażowej edycji Programu Inkubacji i Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Mazowsza. Program jest pierwszym działaniem w ramach projektu Laboratorium Inicjatyw Turystycznych Mazowsza. Do 14 kwietnia br. czekamy na zgłoszenia inicjatyw, które mają pomysł na komercjalizację swoich marek i produktów turystycznych.

Celem Laboratorium jest wsparcie istniejących i powstających na Mazowszu inicjatyw turystycznych poprzez przekazywanie wiedzy i kompetencji za pośrednictwem ekspertów i praktyków. Dla członków MROT w ofercie Laboratorium, oprócz programu inkubacji, znajdzie się program szkoleniowo-warsztatowy, wydarzenie pn. Forum Inicjatyw Turystycznych Mazowsza oraz internetowa platforma integracyjna.

Program Inkubacji i Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Mazowsza to pierwsza w Polsce tego typu forma wsparcia komercjalizacji marek i produktów turystycznych regionu. Do udziału w Programie zachęcamy inicjatywy turystyczne, które składają się z co najmniej 3 inicjatorów, z których minimum jeden jest członkiem MROT. Celem zgłoszonej inicjatywy powinno być stworzenie marki: turystycznego produktu sieciowego, szlaku, miejsca, obiektu, imprezy turystycznej lub wydarzenia. Inkubacja inicjatywy w Programie polegać będzie na opracowaniu podstaw do komercjalizacji marki lub produktu turystycznego w postaci przygotowania planu lub strategii.

W pilotażowej edycji Programu MROT zamierza wesprzeć do 2 wybranych inicjatyw zestawem świadczeń o wartości do 50 tys. złotych każdy. Zakwalifikowane inicjatywy mogą liczyć na:

  • profesjonalne doradztwo eksperta, pod którego kierunkiem powstanie dokument strategiczny marki lub produktu turystycznego;
  • konsultacje dodatkowych ekspertów z różnych dziedzin specjalistycznych;
  • opiekę organizacyjną MROT w postaci zapewnienia opiekuna inkubacji inicjatywy;
  • organizację krajowego wyjazdu studyjnego dla członków inicjatywy;
  • promocję inicjatywy przez MROT;
  • możliwość uczestnictwa w organizowanych przez MROT szkoleniach, warsztatach
    i wyjazdach studyjnych na zasadach priorytetowych.

Inicjatywy można zgłaszać poprzez  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

Zgłoszenia oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym w dwóch etapach:

  • I – ocena informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym;
  • II – zaprezentowanie wybranych inicjatyw przed Komisją Oceniającą (w siedzibie MROT).

Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia br.

Wyniki oceny w pierwszym etapie ogłoszone zostaną do 26 kwietnia br.

Prezentacje inicjatyw odbędą się do 10 maja br.

Ogłoszenie zakwalifikowanych inicjatyw odbędzie się do 15 maja br.

Inkubacja wybranych inicjatyw rozpocznie się od negocjacji zakresu inkubacji oraz podpisania porozumienia z MROT, w którym określone zostaną szczegółowe działania wraz z ich harmonogramem.

Inkubacja inicjatywy potrwa maksymalnie 40 tygodni i zakończy się w 2024 roku.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w programie zapraszamy na szkolenie, podczas którego zaprezentujemy zasady Programu i odpowiemy na wszystkie pytania. Szkolenie odbędzie się w dniu 27 marca br. w formule on-line w godz. 12.00-14.00.

Szczegółowe warunki przystąpienia oraz zasady Programu znajdują się w regulaminie Programu.

Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt z Biurem MROT pod numerem tel. 22 877 20 10.

Załączniki:

REGULAMIN PROGRAMU INKUBACJI I ROZWOJU INICJATYW TURYSTYCZNYCH (PDF)

KRYTERIA OCENY ZGŁASZANYCH INICJATYW (PDF)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

 

* * *

 

Laboratorium Inicjatyw Turystycznych

Pomimo wielu zagrożeń i problemów, z jakimi branża turystyczna ma do czynienia od 2019 roku, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna stale poszukuje nowych sposobów na rozwój produktów turystycznych w regionie.

W celu reaktywacji oraz dynamizacji rozwoju produktów turystycznych Mazowsza w 2022 r. podjęto prace nad projektem pod nazwą Laboratorium Inicjatyw Turystycznych. Projekt jest ukierunkowany na wsparcie rozwoju ofert turystycznych Mazowsza w sposób systemowy i zorganizowany.

Działalności MROT od samego powstania przyświecała idea poszukiwania innowacji i bycia liderem w zarządzaniu regionalną ofertą turystyczną. Lata pracy z sieciowymi produktami turystycznymi dały organizacji ogromne doświadczenie, które pozwala na oddzielenie sprawdzonych metod od działań mniej efektywnych. Dynamicznie zmieniający się rynek turystyczny potrzebuje jednak nowego podejścia nie tylko do tego, co jest oferowane turystom, ale także sposobu, w jaki jest to robione. Znane marki i produkty turystyczne muszą dostosowywać się do nowej rzeczywistości, a nowe – być tworzone w oparciu o wiedzę i praktyczne doświadczenie.

Rok 2023 jest początkiem innowacyjnego wsparcia mazowieckich marek i produktów turystycznych przez MROT. Organizacja przygotowała zupełnie nową atrakcyjną propozycję dla członków i innych partnerów, którzy będą chcieli rozwijać swoje pomysły i szeroko pojęte inicjatywy, służące przyciągnięciu odwiedzających i turystów do regionu.  Dotyczyć ona będzie przede wszystkim nowych konceptów, ale może też wspierać rozwój już istniejących poprzez dodanie nowych treści lub nową ciekawszą formułę.

Laboratorium Inicjatyw Turystycznych to długofalowy projekt MROT mający na celu merytoryczne wsparcie istniejących i powstających na Mazowszu inicjatyw turystycznych poprzez przekazywanie wiedzy i kompetencji za pośrednictwem ekspertów i praktyków oraz tworzenie środowiska do kreatywności, współpracy i integracji. Dla członków MROT w ofercie Laboratorium, oprócz programu inkubacji, znajdzie się program szkoleniowo-warsztatowy, wydarzenie pn. Forum Inicjatyw Turystycznych Mazowsza oraz internetowa platforma integracyjna.

Projekt jest adresowany do członków MROT, ale również wszystkich innych partnerów zaangażowanych w rozwój inicjatyw turystycznych na Mazowszu.

Program Inkubacji I Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Mazowsza

Pierwszym działaniem w ramach projektu Laboratorium Inicjatyw Turystycznych jest uruchomienie pilotażowej edycji Programu Inkubacji i Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Mazowsza. To pierwsza w Polsce forma wsparcia komercjalizacji marek i produktów turystycznych regionu. W tym celu, w 2022 r. MROT wraz z ekspertami zewnętrznymi opracowała metodologię inkubowania inicjatyw turystycznych, która w roku 2023 będzie miała swoją premierę w praktyce.

Zapraszamy do udziału w pilotażowej edycji Programu Inkubacji i Rozwoju Inicjatyw Turystycznych Mazowsza. To pierwszy w Polsce taki program, który nie tylko będzie uczył jak stworzyć ofertę turystyczną ale także sfinansuje m.in.:
o   opiekę doradczą ekspertów i specjalistów w okresie inkubacji
o   powstanie strategii lub programu komercjalizacji produktu i marki
o   promocję inicjatywy w ramach działalności MROT

Szkolenia

Włączenie programu szkoleń do LIT pozwoli na uporządkowanie naszej działalności w zakresie przekazywania wiedzy i doświadczeń. Chcemy nie tylko edukować, ale przede wszystkim inspirować do tworzenia nowych inicjatyw turystycznych. Będziemy stawiać na:
o   Nowoczesny marketing – w jaki sposób nie zgubić się w jego dynamicznym świecie.
o   Komercjalizację – która jest dla nas istotą rozwoju regionalnego Mazowsza, umiejętność zarabiania przekazywać będą nam praktycy
o   Doświadczenia turystyczne – czyli jak zamieniać potencjał turystyczny Mazowsza na wyjątkowe przeżycia do który turyści będą chcieli wracać.

Forum Inicjatyw Turystycznych

Forum Inicjatyw Turystycznych będzie energetycznym, inspirującym wydarzeniem, na którym nie tylko posłuchamy ekspertów, ale także będziemy poznawać siebie i swoje doświadczenia. Nasi członkowie oraz inni partnerzy będą mogli opowiedzieć o swoich pomysłach i sposobach ich realizacji. Będzie to czas na łączenie się wokół inicjatyw oraz kreowanie wyjątkowych doświadczeń turystycznych. Na pierwsze Forum Inicjatyw Turystycznych zapraszamy podczas Sejmiku Turystycznego Mazowsza.

 

Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące projektu Laboratorium Inicjatyw Turystycznych wraz z harmonogramem działań dostępne są dla wszystkich zainteresowanych na stronie: https://www.mrot.pl/category/lit/ oraz w zakładce LIT menu głównego strony www.mrot.pl