MIĘDZYNARODOWY PROJEKT ESTET WSZEDŁ W FAZĘ FINAŁOWĄ

Współrealizowany przez MROT międzynarodowy projekt ESTET – pt. „ESTET – Włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki” wszedł we wrześniu i w październiku w fazę finałową. W jej ramach kluczowe były działania, które zrealizowane zostały dzięki współpracy z Centrum Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach zarządzanym przez Panią Dyrektor Małgorzatę Szymaniuk-Kruk oraz z Dworem Mościbrody zarządzanym przez Panią Małgorzatę Borkowską.

 

W dniu 26 września 2022 r. w Siedlcach w Centrum Doskonalenia Zawodowego odbyło się spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli, obejmujące następujące elementy wypracowane przez ekspertów ze wszystkich krajów biorących udział w projekcie:

 1. Moduł 1 – Zrównoważony rozwój turystyki

Moduł 1 obejmował tematy związane ze zrównoważonym rozwojem turystyki, nowym zapotrzebowaniem klientów na zrównoważone produkty i usługi turystyczne, trzema filarami zrównoważonego rozwoju turystyki: środowiskowym, społeczno-kulturowym, ekonomicznym.

 1. Moduł 2 – Umiejętności związane ze zrównoważonym rozwojem a podejście do projektowania instruktażowego

Moduł 2 obejmował tematy związane z projektowaniem procesu edukacyjnego w oparciu o innowacyjne podejścia do projektowania instruktażowego sprzyjające uczeniu się o zrównoważonym rozwoju oraz rozwijaniu właściwych wartości i postaw do zrównoważonego działania, takie jak uczenie się według jednej koncepcji, uczenie się oparte na dociekaniu oraz uczenie się poprzez zaangażowanie.

 1. Moduł 3 – Materiały dydaktyczne do rozwoju umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju

Moduł 3 dostarcza praktycznie zorientowanych informacji w postaci o zestawuie bogatych w media i interaktywnych zasobów dydaktycznych dla rozwoju umiejętności zrównoważonego rozwoju przez uczących się VET w sektorze turystycznym, takich jak filmy mikro-learningowe, WebQuesty i pomysły na projekty edukacyjne.

 

W dniu 27 września 2022 r. również w Siedlcach w Centrum Doskonalenia Zawodowego odbyły się zajęcia z uczniami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, które obejmowały:

 1. Testowanie webquestów na poziomie zaawansowanym w obszarze środowiskowym:
 • Ekologiczny transport
 • Świadome wykorzystywanie zasobów wody
 • Zarządzanie energią
 • Gospodarowanie odpadami
 • Bioróżnorodność
 • Emisje gazów cieplarnianych
 1. Testowanie webquestów na poziomie zaawansowanym w obszarze społeczno-kulturowym:
  • Zrównoważona turystyka i ochrona lokalnej kultury
  • Zrównoważona turystyka, lokalna kultura i miejsca dziedzictwa
  • Zarządzanie Miejscami Światowego Dziedzictwa
  • Włączanie interesariuszy oraz zarządzanie Miejscami Światowego Dziedzictwa
  • Plan włączania społeczności lokalnych (on-line)
  • Opracowanie rekomendacji w celu ochrony lokalnych społeczności przed overtourismem
 2. Testowanie webquestów na poziomie zaawansowanym w obszarze gospodarczym:
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Gospodarka współdzielenia
 • Nabywanie lokalnych produktów
 • Zrównoważone innowacje
 • Zatrudnianie lokalne
 • Recykling

 

Kolejnym niezwykle ważnym działaniem zrealizowanym w ramach projektu były teoretyczno-praktyczny pilotaż uczniów wraz z nauczycielami, który odbył się w Dworze Mościbrody k. Siedlec. Podczas dwudniowego pilotażu uczniowie w praktyce testowali projekty edukacyjne wypracowane w ramach projektu w potencjalnym miejscu pracy tj. obiekcie hotelowo-gastronomicznym.

Celem tego dwudniowego spotkania było pokazanie uczniom, na czym w praktyce polega wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w obiekcie noclegowym, na przykładzie: obiektu Dwór Mościbrody, włączenie uczniów w pracę w Dworze Mościbrody – zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących przygotowania i świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych w modelu turystyki zrównoważonej oraz zaangażowanie uczniów w tworzenie innowacyjnych rozwiązań służących dalszemu rozwojowi turystyki zrównoważonej w obiekcie goszczącym turystów i odwiedzających. W wyniku pilotażu powstały przygotowanie przez grupy uczniów wniosków dotyczących rozwiązań zgodnych z ideą turystyki zrównoważonej w Dworze Mościbrody, a także haseł do umieszczenia w pokojach dotyczących zrównoważonego gospodarowania wodą i energią.

Zajęcia zostały przeprowadzone metodą grywalizacji, a poszczególne zespoły otrzymały drobne upominki.

 

Przed nami jeszcze opracowanie raportu pt. Kompendium Historii Sukcesu, który będzie stanowić podsumowanie przeprowadzonych pilotaży we wszystkich krajach, w których realizowany jest projekt. Kompendium Historii Sukcesu zawierać będzie opinie i uwagi reprezentantów kadry pedagogicznej, uczniów oraz partnerów branżowych.

 

Ostatnim elementem projektu będzie Międzynarodowa Konferencja Edukacja i Szkolenia na Rzecz Zrównoważonej Turystyki w Europie, która odbędzie się 1 grudnia 2022 w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, przy ul. Łuckiej 11.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu Erasmus+ ESTET – Embedding Sustainability Skills in Tourism Education and Training.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisy: https://forms.gle/UhVZocPxBuzLSyR4A

Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach programu Erasmus+ i realizowany przez 7 partnerów z Polski, Macedonii, Irlandii, Bułgarii, Włoch i Francji. Ma na celu wzmocnienie pozycji podmiotów prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe w całej Europie, aby dostosować edukację i szkolenie w zakresie turystyki do nowych trendów rozwoju branży turystycznej poprzez włączenie umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów nauczania realizowanych za pomocą innowacyjnych praktyk.

 

Zdjęcia: Dokumentacja realizacji projektu ESTET w ramach działań realizowanych przez MROT

#mrot #turystyka #mazowsze #projekt #estet #projectestet #turystykazrownowazona #edukacja #warsztaty #szkoła #siedlce #mościbrody #dwórmościbrody